Dec 30, 2008

How to fix DNSChanger Malware

DNSChanger is a trojan designed to change DNS server address on computers that they are run on. This is done to redirect victims to fake websites that steal credit card information, logins and passwords for on-line banks and payment systems like PayPal.

The trojan modify some registry at TcpIp service and maybe it also adds some Windows service for monitoring...

To fix it
Option 1. Disable the DNS Client service (the service has no effect on client machine, it normally cache the DNS request to optimize)

Option 2. Download the CombFix http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/ComboFix.exe and run, it'll automatically fix the issue for you.

Dec 23, 2008

Holiday Calendar in Outlook for Vietnam company

The following is how to create holiday list and add it into Outlook calendar for the year 2009

1. Create a file with extension .HOL (i.e. outlook.hol) with following contents
[GCS] 10
New Year's Day,2009/1/1
Independence Day,2009/4/30
Christmas Day,2009/12/25
International Labor Day,2009/5/1
National Day,2009/9/2
Lunar New Year Eve,2009/1/25
Lunar New Year Day 1,2009/1/26
Lunar New Year Day 2,2009/1/27
Lunar New Year Day 3,2009/1/28
Hung Kings Commemorative Holiday,2009/4/4
2. Double click on the file to import the holiday list into Outlook, just do it one time.

Have fun.

A day in a park

1 ngày trong sở thú của tui, có rất là nhiều điều kỳ thú. Sau 1 ngày lặn lội săn tìm nhưng đĩa mồi cho bàn nhậu


1. Da cá sấu nướng trui


2. Chồn hương bóp thấu


3. Sườn tê giác muối chiên giòn


4. Chúa sơn lâm thui


5. Khỉ nướng trui + óc khỉ


6. Giò voi chiên nước mắm


7. Mật gấu


Và cái món cuối cùng vô cùng đặc biệt.


8. Binbui lột da cháy tỏiTrong lúc chờ đợi các quán nhậu cập nhật danh sách những món trên thì trong lúc đó tui làm đại cái con gà cho đỡ thèm


Và không quên bánh mì nữa chứ


Heheh, have fun (the image is from GCS Christmas Night 2008, more to come)