Oct 13, 2008

Some funny VNese translation in Google

Some funny translation in google


Dịch thế này thì... bó tay.Miễn bàn.Google Translate chọn từ rất "đắt".Đời rất... tí.


Với Google, ngoại tình là "tư tưởng ngoại".Google không hiểu "tình" là gì?Enjoy the afternoon cũng giống như cách dịch "like is afternoon".Google không dịch từ "ruồi", còn "mật" tương đương với "chính sách"....Tôi too khờ!!!


No comments: